Chuyên trang nổi bật:
Showing posts with label Thủ thuật Blogspot. Show all posts
Showing posts with label Thủ thuật Blogspot. Show all posts

Thẻ điều kiện b:if đầy đủ nhất cho Blogger

Đối với một template blogger thì thẻ điều kiện b:if hay mở rộng hơn là b:else là yếu tố không thể thiếu, nó giúp bạn có thể điều hướng hiển ...