Chuyên trang nổi bật:
Showing posts with label ghost-win. Show all posts
Showing posts with label ghost-win. Show all posts

Windows 10 Hello Summer 2019 Full Soft & Full Drivers by ThienIT

Nếu bạn nào không có USB hoặc DVD để burn bộ cài đặt ra có thể sử dụng phần mềm WinToHDD để cài đặt an toàn và nhanh chóng nhất.