Chuyên trang nổi bật:
Showing posts with label lightroom-download. Show all posts
Showing posts with label lightroom-download. Show all posts

Bộ Preset Lightroom chỉnh màu ấm áp và làm sáng ảnh

Bộ preset này giúp bạn chuẩn hóa màu sắc và làm sáng những vùng thiếu sáng và làm ảnh đẹp hơn . Mời bạn tải bộ preset này. Bộ này gồm có cả...